11 października 2015

107.Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest. - Deidara x Harumi

Tytuł Bloga: Kochać kogoś, to przede wszystkim pozwalać mu na to, żeby był, jaki jest. -  Deidara x Harumi
Adres Bloga: http://deidara-harumi.blogspot.com/
Autor Bloga: Wiktoria Bugno
Gatunek Bloga: Romans
Kategorie Bloga:  Akatsuki, Naruto OC , Akcja
Opis Bloga:  "Świat bez miłości jest mar­twym światem i zaw­sze przychodzi godzi­na, kiedy człowiek zmęczo­ny błaga o twarz ja­kiejś is­to­ty i o ser­ce olśnione czułością. ""Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu.""Między mężczyzną a ko­bietą przy­jaźń nie jest możli­wa. Na­miętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń. "

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Szablon wykonała Sasame Ka z Panda Graphics